Friday, June 19, 2015

Eberhard Stephan z Wermachtu i Stanisław Krupka, wójt z Gminy Wawer pomagali Januszowi Korczakowi w 1940 roku

Eberhard Stephan w wojsku az do 1964 roku

Eberhard Stephan w wojsku


Urokowi Doktora uległ nawet niemiecki komendant rejonu Wawra, por. Eberhard Stephan (podobno z zawodu architekt, Szwed z pochodzenia), co wykorzystano dla zorganizowania znakomitego systemu zaopatrywania kolonii w żywność i opał. 

Transporty żywności dla „Różyczki" trzeba było kierować z wielką ostrożnością, aby nie narazić życia ludzi zajmujących się tym oraz nie dopuścić do przechwycenia żywności przez żandarmów.
Akcję zaopatrywania kontynuowano pomyślnie aż do likwidacji
kolonii w październiku 1940 r. i przejścia dzieci wraz ze swym opiekunem i wychowawcą (Korczakiem) do getta w Warszawie. 


wg. Henryka Wierzchowskiego