Sunday, June 21, 2015

Stockholms ström - En prestation att fånga fisk under midsommarafton utan att bli blöt