Saturday, June 6, 2015

Kvinnan med den röda rosetten - Woman with a red bow