Tuesday, October 11, 2016

Janusza Korczaka Kalisz i planowany pomnik KorczakaKorczaka Kalisz
Jest to dzielnica w polskim mieście Kalisz.

51°45'30"N  i 18°03'18" E

Dlaczego w Kaliszu? Korczaka matka, babcia i dziadek pochodził z tego miasta.

Matka Korczaka, Cecylia z domu Gębicka (1857-1920), pochodziła z postępowej, światłej rodziny z zachodnich terenów Królestwa Polskiego. Pradziadek Maurycy Gębicki był chirurgiem po studiach w Akademii Medycznej w Erfurcie. Dziadek Józef Adolf Gębicki był kupcem i szanowanym filantropem. Osiadł w Kaliszu i tu rozwinął szeroką działalność społeczną. Babka Emilia Gębicka z domu Dajtscher również ofiarnie udzielała się społecznie.

To nie byłoby takie głupie by jeden z tych zaplanowanych przeze mnie pomników Korczaka postawic w centrum tej dzielnicy.