Sunday, October 9, 2016

Skärvor av ett liv - Svingeln i Göteborg

Det finns två judiska begravningsplatser i Göteborg. Den äldre vid Svingeln invigdes 1792 och finns bevarad, nästan oförändrad med sina 800 gravar. Det sägs dock att man tog bort 17 gravar och la ett extra järnvägsspår där.Kapellet som avgränsar begravningsplatsen från andra sidan är uppfört i klassiskt morisk stil med interiör i stilmönster och färger från spanska synagogor, utgör en påminnelse om vissa av de första bosättarnas härstamning (?). Den moriska stilen var mycket populär i hela Tyskland och ett flertal begravningsplatsbyggnader och mausoleer där har byggts just i den stilen..

Begravningsplatsen rymmer mycket av Europas-. och Göteborgshistoria. Här ligger många namn som klingar bekant. Släkten Mannheimer, David Felix Bonnier och författaren och fotografen Aron Jonasson. Här vilar även Sophie Elkan, mest ihågkommen som Selma Lagerlöfs väninna, men som också hon var författare.

Bilder nedan är interiör från Synagogan i Göteborg (1856).