Saturday, May 13, 2017

"Kłamstwa" Krall czy też Edelmana o Anielewiczu w Zdążyć przed Bogiem?


Mordechaj Anielewicz

Zrobiono po 1977 roku Edelmana nawet komendantem Powstania w getcie. Zamiast Anielewicza. Wszystko przy pomocy książek i szumu KORowskiego wokół jego osoby. Edelman natomiast nie temu nigdy nie zaprzeczał. 

Podobizny Anielewicza znikły jak również uroczystości i składanie kwiatów na kopcu przy ul. Miłej 18, a pojawił się Edelman i jego domniemane żonkile.

Zdążyć przed Panem Bogiem to książka napisana przez Hannę Krall oparta na wywiadzie z Markiem Edelmanem. Czyli to Krall jest odpowiedzialna za książkę i nieścisłości tam spisane, wydrukowane? (!)

A po szwedzku to jedna pisarka napisała niedawno jak to Janusz Korczak w Treblince pomaszerował dumnie, śpiewając do komory gazowej która miała, grube 9 cm drzwi. Wszyscy oczywiście jej uwierzyli! Informacja o 9 cm drzwiach to silny argument! 
Znana pisarka, na miarę Szwecji to bardziej znana niż Krall. Pisała na zamówienie największej gazety szwedzkiej Dagens Nyheter. 

Tak to jest z pisarkami co maja łatwość pisania. Poważałem ją kiedyś bardzo. Kiedyś!

Kiedyś poważałem Krall. Kiedyś!