Thursday, November 30, 2017

Korczak - Czarny Listopad 1940


Na początku listopada 1940 roku po utworzeniu getta Dom Sierot musi opuścić Krochmalną, która znajdowała się teraz poza, i przenieść się do budynku Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej przy ul. Chłodnej 33.

Zapis o pustce i tęsknocie dzieci i personelu za Korczakiem i o bohaterstwie Pani Stefy.

Getto warszawskie utworzone przez władze niemieckie w Warszawie 2 października 1940, zostało zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada 1940.

Na początku listopada 1940 roku po utworzeniu getta Dom Sierot musi opuścić Krochmalną, która znajdowała się teraz poza, i przenieść się do budynku Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej przy ul. Chłodnej 33. Rok później pod koniec października 1941 na skutek kolejnej zmiany granic getta musi się przenieść do budynku na ulicy Siennej 16.

Podczas przeprowadzki Domu Sierot z Krochmalnej na ulicę Chłodną niemieccy żandarmi skonfiskowali kilka worków kartofli i Korczak próbował interweniować w tej sprawie u władz. Nie tylko nie odzyskał zapasów, ale za brak opaski z gwiazdą Dawida trafił na dwa miesiące do więzienia na Pawiaku. Na początku listopada 1940 roku po utworzeniu getta Dom Sierot musi opuścić Krochmalną, która była na zewnatrz terenu Getta, i przenieść się do budynku Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej przy ul. Chłodnej 33. Rok później, pod koniec października 1941 na skutek kolejnej zmiany granic getta (np. na ulicy Chłodnej z 1 - niedaleko ul. Wroniej do ulicy Zelaznej - 2) Dom Sierot musi się przenieść z Chłodnej 33 do budynku na ulicy Siennej 16.


Gdy Janusz Korczak wrócił na Chłodną, ze wszystkich sił próbował zorganizować życie w sierocińcu na dawnych zasadach - odbywały się lekcje, przedstawienia amatorskie, odczyty dla wychowanków, posiedzenia dziecięcego sądu, ukazywała się gazetka, obchodzono żydowskie święta.