Saturday, December 2, 2017

Trzy adresy Domu Sierot Korczaka na fotoplanie z 1935 roku

Poniżej zamieściłem fotoplan Warszawy sporządzony w listopadzie 1935 roku i trzy adresy Domu Sierot Korczaka: Krochmalna 92, Chłodna 33 i Sienna 16.


Krochmalna 92
Chłodna 33 - Dom Sierot musiał się przenieść w listopadzie 1940 r z Krochmalnej 92 do budynku Gimnazjum Kupieckiego, (tzw. wymiana lokali z umowa) przy ulicy Chłodnej 33.
Sienna 16 - We wrześniu 1941 roku Niemcy postanowili zacieśnić granice getta. Dom Sierot pod koniec października 1941 musiał znów zmienić siedzibę z budynku na Chłodnej 33 który nagle znalazł się poza nowymi granicami getta, na budynek na ulicy Siennej do gmachu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Sienna 16/Śliska 9).  239 dzieci mieszkało tam tylko przez 10 miesięcy. 5 sierpnia 1942 roku razem z Korczakiem, Wilczyńską i innymi wychowawcami zostały wyprowadzone na Umschlagplatz. Stamtąd wywieziono ich wszystkich do obozu zagłady w Treblince.