Tuesday, May 1, 2018

Wartościowa koperta i zdjęcia z płonącego Getta Warszawskiego - 2 maja 1943Tak wartościowa koperta i zdjęcie od mojego kolegi z ławy szkolnej które zrobił jego dziadek, Ryszard Jurgilewicz.
Data: 2 maja 1943 roku.

Powstanie w Getcie Warszawskim to także deportacje Żydów do obozów zagłady. Podpalanie domów w Getcie podzielonym na 24 cześci ma "usprawnić" deportacje na Umszlag.

Deportacje mają swój koniec w obozach śmierci lub w obozach koncentracyjnych. Dla 60 tys. Żydów z Getta Warszawskiego deportacja to fizyczna zagłada!
Wiem że datowanie jest prawidłowe, 2 maja 1943 r., tzn trwa jeszcze powstanie w getcie. Prowadzenie takiej kolumny na Umschlagplatz nawet pod eskortą wzdłuż granicy getta szczątkowego byłoby ryzykowne. Niewykluczone, że dlatego poprowadzono Żydów do wywózki linią obwodową z bocznic "Syberii", czyli stacji przeładunkowej przy ul. Towarowej. Ulica Okopowa (w kierunku południowym po skrzyżowaniu z Krochmalną zmienia nazwe na Towarową. Zdjęcie robione jest trochę ukradkiem, bo fotografowanie w takich okolicznościach nie było specjalnie bezpieczne. Fotografia przedstawia styk kamienic Okopowa 18 i 18a. Okopowa 20 przesłonięta jest przez szybę drzwi/okna witryny, ale na tej bialej plamie delikatnie majaczy zarys okna kolejnej kondygnacji. 
Niewykluczone, że w związku z walkami nieopodal Umschlagplatz poprowadzono Żydów do wywózki linią obwodową z bocznic "Syberii", czyli stacji przeładunkowej przy ul. Towarowej. Ulica Okopowa (w kierunku południowym po skrzyżowaniu z Krochmalną zmienia nazwe na Towarową.  Domy na zdjęciach oznaczone są na mapie.
Obydwa zdjęcia wykonano na Okopowej. Tutaj to widok od Żytniej na pólnoc, po prawej widoczne kamienice Okopowa 20 (róg Kaczej), 22 i dalsze numery.  Getto płonie. Mur getta widoczny na drugim planie.