Tuesday, May 1, 2018

Nieśmiertelny Komendant Powstania w Getcie - Mordechaj Anielewicz


Nieśmiertelny Komendant Powstania w Getcie - Mordechaj Anielewicz.

Tak mało znana jest powojenna historia żydowskich partii w Polsce. Tutaj wątek (po prawej) z pisma MOSTY wydawanego 3 razy w tygodniu w Łodzi.
.
"Mosty-Nasze Słowo" to pismo Żydowskiej Partii Robotniczej po zjednoczeniu Poalej Syjon i Ha-Szomer ha-Cair, wydawane od lipca do listopada 1949.
.
Na jego łamach zamieszczano artykuły programowe, miedzy innymi na temat metod wychowawczych, sytuacji w światowym ruchu syjonistycznym i programu budowy państwa żydowskiego w Erec Israel.