Sunday, July 22, 2012

Korczak 22 juli 1942 - 22 juli 2012 - Nazisternas Logistik i Fyra Steg


Exakt 6 månader efter Wannsee, den 22 juli 1942, satte man igång Den stora aktionen (Großaktion Warschau) genom att sätta upp på husväggar i getto information om Förflyttning till Öst.
Aktionen skulle starta omedelbart vid Umschlagsplatz i Warszawa. Aktionen varade mellan två judiska högtidsdagar 23 Juli (Tisha B'Av) och 21 september (Yom Kippur). Förflyttning till öst innebar en plågsam transport i godsvagnar till Treblinka och där en plågsam död i gaskammare. Samma procedur. Dag efter dag, tills 265 000 var mördade och omvandlade till aska! Logistik i fyra steg. 


Detta hände dr. Janusz Korczak, hans 239 barn och alla lärare!Steg 1.  Vid en konferens den 20 januari 1942 i Berlinförorten Wannsee, hade representanter för NSDAP och SS träffats för ett hemligt möte.Nazisterna gjorde upp planer för att organisera och koordinera deportationen och förintandet av den judiska befolkningen i Europa. Man gjorde upp ett protokoll. Sidan 6 i protokollet (bilden ovan) är en förteckning upprättad av Adolf Eichmann inför konferensen. Det är en uppställning av den judiska befolkningen i alla europeiska länder. En förintelselista på 11 miljoner människor.Steg 2.  Bekanntmachung - Information som klistrades på gettots murar natten till den 22 juli 1942 om "beginnende Deportation aller Ghettobewohner nach dem Osten " d.v.s. deportation av gettoinvånare "Österut". Den officiella versionen var att judarna deporterades österut för att utnyttjas som billig arbetskraft. För att ge falska förhoppningar och lugna gettoinvånarna, står det längre ned att man skulle ta med mat för 3 dagar samt ta med alla värdesaker och guld.

Steg 3.  Under de inledande dagarna (22 juli - t.o.m 5 augusti) av Gross-aktionen rullade femton tåg från Warszawas getto till Treblinka. Nazisterna mördade 97 281 människor på den korta tiden. För varje tåg fanns en särskild Fahrplananordnung, en tysk färdplan om tågets tider och beskaffenhet. Varje tåg bestod  av ett 60-tal godsvagnar som gick i skytteltrafik direkt från Warszawa Gettots Umschlagplatz  (Warschau Danz Bf) till utrotningslägret i Treblinka. I tidtabellen Fahrplananordnung nr. 548, står det klart att tåget skall återvända "Leerzug zurück" - d.v.s. tomma tillbaka till Warschau Danz Bf för en ny last från Umschlagsplatzen.  Varje tåg bestod av 58 typ 1G godsvagnar och två godsvagnar av typ 1C (godsvagnar med en bromskur där SS-soldater satt). I "Färdplanen" kan man läsa att, från den 6.augusti 1942 tillsvidare, ett specialtåg med "flyttande" skall gå från Warsaw Danz BF  [Danzig Järnvägstation] till Treblinka och återvända samma dag tomma [Leerzug zurück]. 


Steg 4. Avstigningsplatsen i förintelselägret Treblinka såg bedrägligt fin och naturlig ut. Den falska stationsbyggnaden (2) hade gjorts så lik en riktig tågstation som möjligt. Man möttes av en stor skylt TREBLINKA och två mindre ”Väntsal” och ”Biljettexpedition”. Tidtabellerna fanns uppsatta på väggarna. Män, kvinnor och barn skildes åt direkt och fördes till avklädningsbarackerna (3). Vidare, drevs de nakna människorna med vrål och bajonetter längs en liten trädgårdsallé beströdd med sand kallad die Himmelstrasse – vägen till himmleriket. Himmelstrasse ledde till en byggnad (4) med tiotalet rum på femtio kvadratmeter. Vid ingången hängde ett stort skynke ”Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den”. Inne i byggnaden fanns det en mittgång med fem dörrar på vardera sidan. I en korridor stod en mängd blommor och på väggarna hängde handdukar - Duschrum. Ett duschrum som var en  gaskammare.   Man mördade upp till 15 000 människor på en dag. Gasningen tog cirka tjugo minuter i den äldre byggnaden och i den nya varade den i fyrtiofem minuter. Treblinka kom att bli det mest perfekta av nazisternas förintelseläger, en dödsfabrik med en högeffektiv produktion av lik med aska som slutprodukt. Den helt ”färdiga” askan skulle vara ren från minsta benfragment. 

Skissen ovan gjord av Treblinkas kommendant Franz Stangl  (från Bundesarchiv).