Friday, December 16, 2016

Niezły temat na pracę naukową - Używanie dra. Janusza Korczaka w dyplomacji polskiej (i nie tylko) po 1967 roku.Uważam że to ciekawy temat na pracę naukową: 

Używanie dra. Janusza Korczaka w dyplomacji 
polskiej (i nie tylko) po 1967 roku.


Np.

W styczniu 1981 r. na posiedzenie Prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka przybył do Izraela wraz z polską delegacją prezes Jerzy Kuberski. W latach 1980-1982 Kuberski pełnił równocześnie funkcję kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. W tym samym roku, po otwarciu furtki przez Kuberskiego przyjechał do Izraela prezes ZBoWiDu Włodzimierz Sokorski (były szef polskiego radia i telewizji).
.
Spotkanie w Izraelu w 1981 roku poprzedziło spotkanie korczakowskie w Paryżu, pod egidą UNESCO, gdzie postawiono Polsce pewne ostre ultimatum.....


W zarządzie nowozałożonego w 1979 roku Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie znaleźli się Niemcy: prof. Erich Dauzenroth i Adolf Hampel. 

Spotkanie w Izraelu w 1981 roku poprzedziło spotkanie korczakowskie w Paryżu, pod egidą UNESCO, gdzie postawiono Polsce pewne ostre ultimatum..... Pierwszy od prawej Michał Wasserman Wróblewski.
Albo stosunki polsko-niemieckie.
Przyznanie Korczakowi w 1972 roku prestiżowej nagrody niemieckich wydawców książek wpisuje się w kontekst niemiecko-polskiego pojednania i nosi podobnie jak uklęknięcie kanclerza Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie– charakter symboliczny. Nieprzypadkowa okazała się sama data – trzydziesta rocznica śmierci Korczaka (5 sierpnia 1942 r). Rząd Polski nie chciał pozostawać w tyle. Za pośrednictwem polskiej delegacji ogłosił gotowość uruchomienia w Warszawie wielospecjalistycznego szpitala dziecięcego. 
Powstaniu Centrum Zdrowia Dziecka miała przyświecać ta sama idea opieki nad dzieckiem, jego zdrowiem, fizycznym i duchowym rozwojem, jaką kierował się aż do ofiarnej śmierci Korczak. Otwarcie centrum zaplanowano w setną rocznicę urodzin Korczaka, pisze dr. Grzegorz Kowal.