Friday, November 3, 2017

Mengele KZ Auschwitz och Maccharini KS KI-Solna - De ställdes inte inför rättenIN Preparation
Vare sig Mengele eller Macchiarini har blivit dömda. Således inte heller friade.Nürnberg rättegångarna "Doctors Trial" mot 23 personer, 20 av dem läkare började den 9 december 1946.

Nürnberg rättegångarna mot 23 personer, 20 av dem läkare började den 9 december 1946.

Vid rättegångarna i Nürnberg, bara ett halvt år efter världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen 1947. Koden heter efter det året som domar mot de nazistiska läkare som föll den 20 augusti 1947.Dr. Karl Brandt lyssnar till domstolens utslag: Military Tribunal I, has found and adjudged you guilty of war crimes, crimes against humanity, and membership in an organization declared criminal by the judgment of the International Military Tribunal, as charged under the indictment heretofore filed against you. For your said crimes on which you have been and now stand convicted Military Tribunal I sentences you, Karl Brandt, to death by hanging.

Omfattningen och brutaliteten i de nazistiska läkarnas gärningar, oavsett om det gällde eutanasiprogrammen mot »ovärdiga« individer eller de hänsynslösa experimenten med krigs- och koncentrationslägerfångar, bidrog till att den andra rättegången vid militärtribunalen i Nürnberg kom att bli den så kal­l­ade Doctor’s trial, där 23 personer, 20 av dem läkare, ställdes inför rätta.

Sju av läkarna frikändes, medan de övriga åtalade dömdes för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Sju, nedan, dömdes till döden genom hängning medan de övriga fick långvariga fängelsestraff.

Karl BRANDT,
Rudolf BRANDT
Karl GEBHARDT
Joachim MRUGOWSKY
Wolfram SIEVERS
Viktor BRACK
Waldemar HOVEN

En av tre åtalspunkter löd enligt nedan:
War crimes: performing medical experiments, without the subjects consent, on prisoners of war and civilians of occupied countries, in the course of which experiments the defendants committed murders, brutalities, cruelties, tortures, atrocities, and other inhuman acts. Also planning and performing the mass murder of prisoners of war and civilians of occupied countries, stigmatized as aged, insane, incurably ill, deformed, and so on, by gas, lethal injections, and diverse other means in nursing homes, hospitals, and asylums during the Euthanasia Program and participating in the mass murder of concentration camp inmates.


Fyra av de åtalade läkare och deras arbetsplatser.

Här slogs bland annat fast att informerat samtycke krävs, att forskningen skall ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner skall minimeras.

Vad som krävs av medicinska experiment idag är rätt så klart men det är tydligt att dagens forskare bortser från de etiska reglerna.

Vad drev Mengele i KZ Auschwitz?
Vad drev Maccharini i KS Solna?

Vad drev Mengeles och Macchiarini samarbetspartners att delta i genomförandet av de medicinska och pseudo-medicinska ingreppen. 


Maccharinis samarbetspartners- medförfattare i artikeln i Lancet.


Åklagaren Jennie Nordin tyckte inte att hon kan åtala Maccharini för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I början av förundersökningen ansåg hon att både hon och hennes medarbetare saknade tillräckliga kunskaper att utreda och därför tog förundersökningen så lång tid.

Frågan är vem som tilldelade Nordin det jättesvåra och mångfacetterade uppdraget. Var det tänkt att hon skulle misslyckas att åtala från självaste början? Tidigare har hon fungerat som åklagare vid trafikbrott, t.ex. när fordonet saknade blinkers eller hade en trasig vindruta.

Men tillbaka till ruta 1. Dr. Mengeles aktiviteter sanktionerades av SS och dr. Macchiarinis av KS och KI (m.fl. såsom forskningsfonder).Maccharinis forskning stöddes av ovanstående fonder enl.  artikeln i Lancet.
Macchiarini hade aldrig kunnat utföra sina dödliga experiment utan hjälp av de styrande vid KI och KS - således gänget som bestämde då. Att det är inte objektiviteten och hjärnan som styr utdelning av medel och arbetsmöjligheter hade de visselblåsarna erfarit själva. Girigheten och önskan att bli berömd har inga gränser!Etiska regler f forskning och f presentation av vetenskapliga resultat.......