Sunday, May 6, 2018

6-7 MAJA to 19-20 DZIEŃ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Za pomocą materiałów wybuchowych i podpalania Niemcy niszczą dom po domu. Sektor za sektorem. Jest ich 24. Dziennie odnajdują po czterdzieści bunkrów. Większość ludzi z bunkrów, po kilka tysięcy dziennie deportują na Umszlag.  Zdjęcia z raportu gen. Stroopa.

75 lat temu - Getto Warszawskie

Za pomocą materiałów wybuchowych i podpalania Niemcy niszczą dom po domu. Sektor za sektorem. Jest ich 24. Dziennie odnajdują po czterdzieści bunkrów. Większość ludzi z bunkrów, po kilka tysięcy dziennie deportują na Umszlag. Część mordują na miejscu. Stroop melduje: Również dzisiaj w różnych miejscach Żydzi, przed ich schwytaniem stawiali opór. Z szopów rozpoczyna się wywożenie robotników "z numerkami życia" do obozów pracy.


Trwa przeszukiwanie domów strawionych przez pożary w poprzednich dniach, jednoczesnie wzmaga się polowanie na uciekinierów po aryjskiej stronie. Cały czas uczestniczy w nich granatowa policja, o której Stroop pisze: zachęcona wypłacanymi nagrodami pieniężnymi, stara się odstawić do komendantury każdego Żyda, który pokaże się w mieście.


Większość ludzi z bunkrów, po kilka tysięcy dziennie deportują na Umszlag. Część mordują na miejscu.
Zdj
ęcia z raportu gen. Stroopa.