Monday, May 7, 2018

"Restgetto" - Getto Szczątkowe w Warszawie - Teren Getta podczas Powstania w GetcieLikwidacja Getta Warszawskiego to właściwie trzy fazy jezeli chodzi o teren Getta.

Po 1940 granice getta podlegały wielokrotnym zmianom. Zmieniała się ilośc bram getta.

Pierwsze odłączone to Małe Getto na południe od ulicy Chłodnej obszar od którego zaczęła się Akcja likwidacyjna getta 22 lipca 1942. W Warszawskim Getcie znajdowało się w tym czasie ok. 375 tys. Żydów.

Po Wielkiej Akcji powstaje "Restgetto" - Getto Szczątkowe.

Getto Szczątkowe to dwa, oddzielone od siebie kwartały budynków w których mieszkali pozostali Żydzi (było ich około 50-65 tysięcy), pracujący "legalnie" w szopach i ci "nielegalnie" ukrywajacy się przed wywózką do obozów smierci.

Północny kwartał budynków "Getto Centralne" to miedzy ulicami Stawki, Bonifraterska, Franciszkanska i Smocza. Właczone były równiez obszar w trójkacie ulic Swietojerska Bonifraterska i Wałowa. 5 bram totalnie.

Południowy kwartał budynków "Szopy" to między ulicami Nowolipki, Przejazd, Leszno i Żelazna. 2 bramy totalnie