Thursday, February 28, 2013

Warszawa mur getta - Warsaw Ghetto wall - Reise nach Warschau

Zawsze cos nowego. Nowe zdjęcia, nowe szczegóły i nowe przemyślenia.
Warszawa Getto. En av de första gränsdragningarna runt Lila Gettot. De blåa ringarna visar var bilderna med den putsade muren har tagits. DS - Dom Sierot - dr. Janusz Korczaks barnhem. Senare låg gettogränsen bl.a. längs de röda linjen, mitten av Wielkagatan och ett metallnätstängsel delade Siennagatan där Dom Sierot låg fram till den 5 augusti 1942 då barnen och personalen fördes till Treblinka där de mördades.

„Reise nach Warschau” to album fotografii, wykonanych przez oficera Wehrmachtu
Jurgena Josta podczas dwudniowej wycieczki z Poznania do Warszawy w czerwcu
1941 roku. Większość zdjęć zostało zrobionych w Warszawie. Jedno z nich
przedstawia mur getta i w oddali Dom Sierot (DS) Korczaka na Siennej 16. Mur
był otynkowany tylko od strony aryjskiej.

Na Siennej - od strony Marszałkowskiej - były dwa różne mury. Jeden otynkowany - drugi
surowy ceglany. Wygląd zależy od datowania zdjęć. Granica getta w tym rejonie (podobnie
jak w innych) zmieniała się na przestrzeni czasu. Pierwszy mur, ten otynkowany, przecinał
ulicę Sienną na wysokości podwórek między ul. Zielną a ul. Wielką do marca 1941. Po zmianie granic getta mur dzielił ulicę Wielką  - to był nowy mur, bez tynku. Wszyscy w Warszawie wiedzieli, co było za nieotynkowanym murem...


Zdjęcia niemieckiego żołnierza z 1941 roku
 På skylten står: Frisör...
Korsningen Siennagatan och Wielkagatan i det Lilla Gettot. Foto: Joe Heydecker

 Sienna gatan på den ariska sidan. På skylten står: Frukost, MIDDAG, kvällsmat, rum att hyra. Bakom muren syns Janusz Korczaks Dom Sierot vid Sienna 16.


Wrong description above. It is Próżna Street at the level of Swietokrzyska str.

Korsningen Siennagatan och Wielkagatan i det Lilla Gettot. Man kan se början till en mur längs Wielkagatan.


Korsningen Siennagatan och Wielkagatan. Man kan se en mur längs Wielkagatan och stolpar och stängsel längs Siennagatan.

Korsningen Siennagatan och Wielkagatan. Man kan se en mur längs Wielkagatan och stolpar och stängsel längs Siennagatan. De gående finns således på den ariska sidan. Bilden är troligen tagen under vintern 1942-43 då alla invånarna från Lilla Gettot deporterades och mördades i Treblinka, bland de, min mormor, morfar alla kusiner, dr. Janusz Korczak och 265 000 andra!

Na Siennej (od strony Marszalkowskiej) były dwa różne mury - jeden otynkowany a drugi surowy. Wyglad zależy od datowania zdjęć. Granica getta w tym rejonie (podobnie jak w innych) się zmieniała. Pierwszy mur, ten otynkowany, przecinał ulicę Sienną na wysokości podwórek między Zielną a Wielką (do marca 1941), po zmianie granic przebiegał po środku ulicy Wielkiej - to był nowy mur. Ze zdjęć wynika, że ten pierwszy był otynkowany, ten drugi nie.At Sienna street (looking from the Marszalkowska) there were two different walls - one raw and one plastered. Appearance depends on the dating of images or changes in ghetto boundaries. Ghetto boundary in this area (as also in the others) was changed. The first wall that was plastered, was the height of the courtyards between the Zielna street and Wielka street (until March 1941). After the change of the borders of the ghetto, the wall was raised in the middle of the Wielka street. From the pictures we know that it was raw, not plastered.


Tu inny mur. Zdaje się że to Sienna przy Żelaznej i tez otynkowany z jednej strony....
Ovan en gettomur. På Sienna gatan (nära Zelazna). Här ser man klart att muren hade två olika väggar - en rå och en putsade. Utseende beror på från vilken sida man tittar på muren. Råytan mot gettot och den putsade mot den ariska sidan. Gettogräns i flera områden ändrades. Den första muren som byggdes parallellt med Marszalkowska (en fin gata i Warszawa) var muren mot den ariska sidan är putsad. På bilderna överst ser man en mur som korsade Sienna gatan i höjd av Zielna och Wielkagatan. Efter ändringen av gettogränserna förflyttade man muren till mitten av Wielkagatan. Den nya muren, en bit längre ifrån Marszalkowskagatan hade då bara oputsade väggar på båda sidor. Alla visste var gettot fanns och vad föregick bakom murarna.